SJUKHUS

Laddningsstationer på vårdinrättningar har blivit en succé för personalen också. Personalen besparas många avbrott och mycket tid då de slipper svara på frågan om laddare eller eluttag.

Fördelarna med ChargeBox på sjukhus

Patienter och anhöriga som besöker vårdinrättningar är ofta i en pressad, orolig och oviss situation. I synnerhet till akutmottagningar kommer man oplanerat och i en hast. Man tänker inte på att få med sig alla nödvändigheter. Väntan blir ofta oviss och lång. Att då ha tillgång till en låsbar laddningsstation med laddningskablar är mycket tacksamt för patienten. Kontakt kan upprätthållas med nära och kära. Patienternas och besökarnas stress minskar också om man vet att man kan få sin mobil laddad, vilket skapar en bättre miljö på ett ställe där stämningen kan variera från orolig till rent av våldsam.

För sjukhusets del finns mycket pengar att spara bara genom att låta personalen jobba i fred och lägga sin tid på patienternas välmående. Dessutom ökar patientsäkerheten om personalen kan fokusera på jobbet. Efter intervjuer med personal på akutmottagningar om tiden det tar att svara på frågor om laddning av telefoner per dag, hur ofta det sker på ett dygn och beräknat på en genomsnittlig timlön, så kan det konstateras att en laddningsbox på en akutmottagning sparar 20 000 kr i personalkostnad per månad.

Sjukhus

Sparade kostnader per månad

Förlorade nycklar

Snittladdning per månad

Våra besökare har verkligen uppskattat ChargeBox. En sjukhusvistelse kan vara oförutsägbar och plötslig och få personer går runt med sin mobilladdare i fickan. Vi erbjuder våra besökare och patienter möjligheten att ladda sin mobil med hjälp av ChargeBox. En möjlighet som medför att de alltid kan få kontakt med sina anhöriga.

 

– Staffan Flodin, Centralsjukhuset Karlstad

VÅRA TJÄNSTER FINNS PÅ VÄLETABLERADE SJUKHUS RUNT OM I SVERIGE

ChargeBox Färdigheter

  • Säkerhet
  • Proaktiv service, analys av tjänsten
  • Minskar ”lågt batteri ångest”
  • Möjlighet för information via digital skärm
Världen har drabbats av Nomophobia . Vi behöver fler ChargeBox där ute. Du kan hjälpa till