Vilka typer av platser kan vi förbättra och med vilken teknik

Splitsigns tekniker passar på många olika platser. Vi levererar infrastruktur som underlättar för människor att leva och verka på dessa platser.

Våra tekniker kan användas på en rad olika platser som till exempel

Handelsplatser

I ett shoppingcenter eller i en galleria vill besökarna känna sig trygga och de vill snabbt hitta dit de ska. Fastighetsägaren vill minska krångel, då man vet att enkelhet ökar kundnöjdhet och ökar möjligheten till försäljning. Det vinner både fastighetsägare och butiksägare på.

Vårdinrättningar

Patienter och anhöriga som besöker vårdinrättningar är ofta i en pressad, orolig och oviss situation. I synnerhet till akutmottagningar kommer man oplanerat och i en hast. Laddningsstationer på vårdinrättningar har blivit en succé för personalen också. Personalen besparas många avbrott och mycket tid då de slipper svara på frågan om laddare eller eluttag

Knutpunkter för kollektivtrafik

Knutpunkter för kollektivtrafiken är platser där få vill vara och än mindre tänka på. Ändå är detta en plats som många av oss besöker och där en hel del tid ändå spenderas. Ibland blir väntan lång och osäkerheten stor. Då mår alla bättre av om infrastrukturen stödjer människornas vistelse och antingen gör den trevligare, eller mer trygg.

Arbetsplatser

I sin yrkesroll vill alla göra ett bra jobb på ett effektivt sätt. För arbetsgivaren är effektivitet och trivsel bland personalen mycket viktig – man vet att det genererar lönsamhet i förlängningen. Ingen vill att tid ska läggas på saker som stör jobbet. En modern arbetsgivare förstår också att medarbetarnas privatliv påverkar yrkeslivet. Kan man underlätta för medarbetare med vardagens bestyr utan större kostnad för företaget, då vill man göra det. 

Flerbostadshus

Digitaliseringen är ett faktum i människors liv. Människor har snabbt anammat nya sätt att leva livet och göra sina uppgifter. Man överför förväntningar från den digitala världen till den fysiska. Inte minst när det gäller boendet. Här har moderna fastighetsägare eller byggbolag en fantastisk chans att uppgradera befintligt och framtida fastighetsbestånd till att matcha var de boende är rent digitalt.

För de boende innebär en ökad digitalisering av fastigheten både service, miljöhänsyn, trygghet och trivsel.

Mässor, konferenser och event

Mässor, konferenser och event syftar till att mötas. Och att fånga besökarnas uppmärksamhet. Det gäller att skapa värde i mötena, både för besökare och utställare/arrangör. Med diverse tekniska möjligheter förbättras mötena, blir effektivare och mer uppskattade. Som utställare kan man erbjuda många spännande upplevelser, vilket besökarna kommer uppskatta, dela och komma ihåg. Eventet kan alltså få spridning bortanför dem som besöker det.