Om oss

Vår drivkraft är att leverera teknik som på kort och lång sikt kan skapa värde och effektivitet för våra kunder och deras kunder, användare eller besökare.

Vad vi gör

Vi skapar framtidens infrastruktur för platser genom att för varje kunds behov lägga ett pussel av nuvarande och framtida teknik. Vi tar reda på vad som ska uppnås, utmanar den tanken lite, väljer lämpliga tekniska lösningar och förstår hur dessa kan integreras i kundens befintliga infrastruktur.

Vi planerar och genomför projekten tillsammans med våra kunder eller deras samarbetspartners. Sen ser vi till att våra pusselbitar kan leva vidare hos våra kunder.
Bredden på de tjänster och produkter som vi erbjuder, tillsammans med djupet av vår erfarenhet som vi har inom denna typ av projekt är unik.

Vår drivkraft är att leverera teknik som på kort och lång sikt kan skapa värde och effektivitet för våra kunder och deras kunder, användare eller besökare. Vi vet att detta ökar våra kunders anseende och varumärke, och att kundnöjdhetsindex brukar förbättras avsevärt hos slutanvändaren.

Hur vi gör

Vi levererar både enstaka tekniklösningar och helhetskoncept, beroende på vad kunden redan har och vad man vill göra.
Vi utreder, paketerar och pusslar. Vi utmanar kunden och föreslår ibland en annan lösning – ett ifrågasättande som kan kräva extra tid och tanke, men som i slutändan uppskattas av våra kunder. Vi föreslår tekniska lösningar och beskriver hur de ska passa in med befintlig teknik och system. Vi samarbetar ofta med andra på kundens sida, så som arkitekter, fastighetsskötare, [fler!].
Där kan vårt projektsamarbete sluta eller så är vi med kunden hela vägen – beställer, levererar, installerar, integrerar och utbildar. I vissa fall behåller vi driftsansvar och support, och levererar då lösningar som kunden behöver bry sig väldigt lite om.
Oavsett hur långt vi samarbetar så följer vi upp och tar ansvar hela vägen för våra leveranser. Lyckade satsningar för kunden vässar vårt erbjudande.