Vem väljer oss

Vi levererar det du vill uppnå

Det finns många duktiga teknikleverantörer som letar kunder till sin teknik. Vi levererar den teknik som passar kundernas ambition bäst för att skapa attraktiva platser.
Kunden och ambitionen först, sen tekniken.

Vi är det mindre företaget, som är experter på att paketera koncept för platser där människor gillar att vara. Vi jobbar verkligen med våra kunder, har täta dialoger och ett verkligt samarbete. Vi tror att det blir bäst så. Vi levererar delar eller helheter – bara i den omfattning som kunden behöver.

k

Förundersökning

Test/Demo/Pilot

Investering baserat på resultat

Installation

Programmering

Service/Support

En investering

Vår konsultation och våra tekniker innebär självklart en investering, men betalar snabbt igen sig i form av effektivitet, minskad tidsåtgång, ökad kundnytta och positivare varumärke. I många affärer finns tydliga fördelar för miljön också.

Lyckade uppdrag

Vi testar gärna tillsammans med våra kunder! Många av våra mest trogna kunder har börjat med mindre test och sen har samarbetet snabbt fördjupats. Vi kommer snabbt igång och inom kort har man beslutsunderlag för fortsatt utrullning eller någon alternativ lösning.

Orädda Ledare

Splitsigns expertis ligger i att förstå kundens ambition, veta vilka tekniker som stöder ambitionen, och sen integrera de delar som passar kunden. Genom dessa samarbeten säkerställer vi att vi alltid jobbar med de mest passande teknikerna.
Roger Tofft

Roger Tofft

Business Director