Öppna något du vill,hur du vill

Digital nyckelhantering är framtiden för låsbranschen

Hur ser nyckelhanteringen ut idag

Tänk dig att slippa oroa sig för att hålla reda på nycklar.Det är nog många av oss som någon gång tappat bort en nyckel – med ett kostsamt besök av låssmeden som resultat av missödet. Eller vill kunna öppna något utan själv vara på plats -stressen att alltid planera sin egna tid. Numera finns en hel del smarta/digtala lås som kan eliminera de flesta tänkbara scenarier med just nycklar inblandade.
Då samhället ändras behöver vi ha bättre låsanordningar samtidigt vill vi dela mera vilket idag skapar en nytt sätt att se på ”hanteringar av digitala nycklar”.
Digitala lås är här för att stanna.

Våra tjänster

Lås upp en dörr, grind, nyckelskåp, transportväska, container mm med hjälp av våra lås. Vi har både online/offline lås som kan öppnas med smartphone, via koder som skickas sms, e-post eller från redan befintliga system så som service-/bokningssystem.

Det finns specifika lösningar för privata bostäder, flerbostadshus, studentboende, detaljhandel, arbetsplatser och för specifika produkter.

%

Så snabbt kommer en generell kod ut

%

Vill dela saker med sina grannar

%

Vill få sitt paket direkt innanför sin egna dörr via digialt lås

%

e-handel ökning per år

Nyckel (befintlig kan användas)

Nyckelbricka

Fast kod

Automatiskt ändrad kod (timme eller dygn)

Tidskod som skapas i webb-system med temporär giltighetstid

Mobiltelefon (NFC)

Flerbostadhus

eBostadslås

Personal får tidskoden på sin arbetsorder och använder den istället för en nyckel. Koden skapas i förvaltarens servicesystem eller direkt i vårt webb-system och kopplas till den tid när uppdraget ska utföras. Tidsstyrd passage kan hanteras både via ett multifunktionslås och ett nyckelskåp med knappsats. Nyckelskåpet används för nycklar inom fastigheten. För låset kan nyckel, nyckelbrickor, fasta koder användas parallellt med tidskoder.
Transporter

eTransportlås

eTransportlås kan också användas för säker transport av väskor, lådor, containrar mm från avsändare till mottagare. Vid leverans stängs låset och kan inte öppnas förrän en giltig kod skapas i webb-systemet av en auktoriserad person.
Stugor, idrottshallar, samlingslokaler

eGästlås

Gästen får tidskoden via e-post, sms, muntligen eller på bokningsbekräftelsen. Koden används under aktuell hyresperiod istället för nyckel eller fast kod. Nyckel, nyckelbrickor och fasta koder kan användas parallellt med tidskoder. Tidskoden skapar ägaren själv i vårt webb-system eller via sitt bokningssystem som då är kopplat till vårt system.
Arbetsplatser

eOfficelås

Multifunktionslås med tidskoder som fungerar helt offline – inga SIM-kort och inga elsladdar. Kombinera funktioner för att höja säkerheten t ex bricka + kod eller bara temporär tidskod som skapas och sänds ut i samband med öppning.
Vem som öppnar och låser och tidpunkt registreras i låsets händelseminne.
Låset kan installeras eller avinstalleras på 30 minuter.

Lär dig mer hur paketlösningar fungerar just på er plats.